Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Jenniskens Kraanverhuur, zullen enkele van uw persoonsgegevens verwerkt worden. Het kan gaan om de volgende persoonlijke identiteitsgegevens: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op het verlenen van onze diensten, volstaat het ons dat mee te delen via info@jenniskenskraanverhuur.nl. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen ze over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens kunt u opvragen via info@jenniskenskraanverhuur.nl.

Versie Datum Wijziging
1 24-4-2018 Samenstelling privacyverklaring.
2 22-6-2018 Wijziging en aanvulling privacyverklaring.